Mày râu cẩn thận với “bẫy giăng dưới gối”

Các bà các cô có ý đồ thường đáo để gọi chồng “trả bài” đúng vào lúc ông có nhiều khả năng vừa trở về từ… “địa chỉ đen”. Không tính việc các cô dùng tình dục làm “con tin” […]

continue reading »